PR Standbouw B.V. spant zich naar alle redelijkheid in, alle privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en te beschermen. PR Standbouw B.V. respecteert uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
In dit statement geven wij weer dat we ons houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

PR Standbouw B.V. is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Persoonlijke gegevens

PR Standbouw B.V. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Alle tot individuen herleidbare gegevens zal PR Standbouw B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens die u aan ons verstrekt worden door PR Standbouw B.V. gebruikt voor:

  • Het afhandelen van uw betaling/bestelling
  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Informatieverstrekking van bijvoorbeeld de nieuwsbrief of het toesturen van informatie via post

Naast de door uzelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Wij verzamelen hiermee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Wij doen dit om u zo goed mogelijk te kunnen voorzien van relevante informatie.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten enige tijd bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PR Standbouw B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij verzamelen automatisch de volgende data vanaf de website

 

  • Uw locatie wanneer u de website bezoekt, inclusief locatie informatie die we doorkrijgen via een mobiel apparaat die in contact staat met onze website of die gelinkt is aan uw IP-adres.
  • Gebruiksdata & bekeken pagina’s op de website
  • De verschillende acties die u uitvoert op de website
  • Datum en tijd van de bezochte webpagina’s op onze website
  • Browser type en systeem type

 

Beveiliging

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PR Standbouw B.V. maakt gebruik van SSL en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Inzage, corrigeren, en het recht van verzet

Als u het niet eens bent met de informatie in de PR Standbouw B.V. Statement, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@prtandbouw.nl, of een bericht te sturen naar PR Standbouw B.V., Rendementsweg 1, 3641 Mijdrecht. Het is tevens mogelijk om ten alle tijden uw gegevens op te vragen en te verzoeken deze te laten corrigeren of te verwijderen.

Laatste versie: 1 juli 2022

Instagram

Maak kennis met het team